Stredné školy

Súťaž pre študentov stredných škôl

Majú vaši študenti záujem učiť sa nové veci, naberať dôležité skúsenosti a chcú mať prehľad o svetových trendoch a technológiách? Predstavte im svet energetiky. Cieľom našich vzdelávacích súťaží pre študentov stredných škôl je vzbudiť záujem o technické odbory a ukázať, že energetika je dynamické odvetvie plné možností rozvoja a kariérneho rastu. Zapojte svojich študentov do vzdelávacej súťaže a preskúmajte možnosti využitia odpadového tepla. Navrhnite, podľa vás, to najlepšie riešenie pre Slovensko, kraj alebo mesto v roku 2050 s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.
Máte v škole budúcich expertov na energetiku? Prebuďte v nich záujem o pokračovanie štúdia na technických univerzitách a ukážte im perspektívu zamestnania vo výrobnej spoločnosti.
Zapojte sa do súťaže a ukážte, že aj Slovensko môžete byť svetové

Vďaka zapojeniu sa do súťaže podporíte zvedavosť a kreativitu vašich študentov, povzbudíte ich k spolupráci a pomôžete im hľadať spoločné riešenie.

15. 12. 2023 - 15. 4. 2024
Základné školy

Súťaž pre žiakov základných škôl

Cieľom vzdelávacích súťaží pre žiakov základných škôl je budovať a podporiť pozitívny vzťah žiakov k technických predmetom a do budúcna rozvíjať záujem o štúdium na školách s technickým zameraním. V MH Teplárenský holding veríme, že technické smery majú zmysel, môžu žiakom zabezpečiť stabilnú budúcnosť a ponúknuť im rôzne možnosti profesionálneho rozvoja. Zapojte svojich žiakov do vzdelávacej súťaže, aby sa zamysleli nad tým ako a kde sa teplo vyrába a akým spôsobom sa dostáva do domácností. A teraz si predstavte, že je rok 2050. Ako by mohla vyzerať cesta tepla? Kreativite sa medze nekladú.
Venujú vaši žiaci pozornosť prírodným vedám, obzvlášť fyzike? Pomôžte rozvinúť ich záujem aj o technické odbory.
Zapojte sa do súťaže a vytvorte s nami zelenšiu a úspornejšiu budúcnosť

Vďaka zapojeniu sa do súťaže podporíte zvedavosť a kreativitu vašich študentov, povzbudíte ich k spolupráci a pomôžete im hľadať spoločné riešenie.

15. 12. 2023 - 30. 4. 2024
Vysoké školy

Spolupráca s univerzitami

V MH Teplárenský holding dlhodobo spolupracujeme na rôznych projektoch s akademickou obcou. Študentom vysokých škôl otvárame brány do sveta teplární, pomáhame pri písaní diplomových, dizertačných či iných odborných prác. Ak študujete v odbore a rozmýšľate nad témou z oblasti energetiky, radi vám ukážeme naše procesy, výrobné systémy, technológie a poskytneme vám aj aktuálne dáta. Pre vašu univerzitu pripravíme odbornú prednášku či exkurziu, ktorá prepojí svet vzdelania s praktickým svetom teplární.
Absolventom pomáhame naštartovať kariéru v energetike. Pridajte sa aj vy na palubu našej vlajkovej lode.
#praxvovelkomstyle

Spojenie stabilného zamestnávateľa s dlhoročnou históriou a možnosťou profesionálneho rozvoja vám zabezpečí naša prax vo veľkom štýle. Vydajte sa na cestu kariérneho rastu a staňte sa expertom na energetiku.