Archív výziev – Základné školy

Základné školy

Súťaž pre žiakov základných škôl

Cieľom vzdelávacích súťaží pre žiakov základných škôl je budovať a podporiť pozitívny vzťah žiakov k technických predmetom a do budúcna rozvíjať záujem o štúdium na školách s technickým zameraním. V MH Teplárenský holding veríme, že technické smery majú zmysel, môžu žiakom zabezpečiť stabilnú budúcnosť a ponúknuť im rôzne možnosti profesionálneho rozvoja. Zapojte svojich žiakov do vzdelávacej súťaže, aby sa zamysleli nad tým ako a kde sa teplo vyrába a akým spôsobom sa dostáva do domácností. A teraz si predstavte, že je rok 2050. Ako by mohla vyzerať cesta tepla? Kreativite sa medze nekladú.
Venujú vaši žiaci pozornosť prírodným vedám, obzvlášť fyzike? Pomôžte rozvinúť ich záujem aj o technické odbory.
Zapojte sa do súťaže a vytvorte s nami zelenšiu a úspornejšiu budúcnosť

Vďaka zapojeniu sa do súťaže podporíte zvedavosť a kreativitu vašich študentov, povzbudíte ich k spolupráci a pomôžete im hľadať spoločné riešenie.

15. 12. 2023 - 30. 4. 2024
Základné školy

Súťaž pre žiakov

V MH Teplárenský holding veríme, že technické smery majú zmysel, môžu žiakom zabezpečiť stabilnú budúcnosť a ponúknuť im rôzne možnosti profesionálneho rozvoja. Zapojte svojich žiakov do vzdelávacej súťaže a predstavte si, že je rok 2050. Aký zdroj na výrobu tepla budeme využívať? Kreativite sa medze nekladú.
Venujú sa vaši žiaci prírodným vedám? Pomôžte rozvinúť ich záujem aj o technické odbory.
Vytvorte s nami lepšiu a úspornejšiu budúcnosť

Vďaka zapojeniu sa do súťaže rozviniete kreativitu vašich žiakov, vzbudíte v nich tímového ducha a pomôžete im zamerať sa na nájdenie spoločného riešenia.

01. 03. - 30. 04. 2023

Súťažné projekty

VÝROBA TEPLA V ROKU 2050

Výroba tepla v roku 2050

WIB

Najprv získame látku Tylum pomocou prístroja, ktorý je ponorený k morskému dnu. Vedie do veľkej hĺbky až 50 km. Tam prieskumníci objavili novú latku Tylum, ktorú vypúšťa novoobjavený živočích pomenovaný Strongus tylumovitý. Prístroj dolným „vrtom“ (nie je to vrt, ale vyzerá tak) prijíma vodu s obsahom Tylumu. Odfiltruje vodu a Tylum vedie späť na povrch pomocou čerpadiel.

Odfiltrovanú vodu vypúšťame späť do mora. Tento prístroj je zdraviu a prírode nezávadný.

Výroba tepla v roku 2050

TARTALETKY

Sadnete si na sedadlo ako pri obyčajnom bicykli a začnete sľapať. Tým vytvoríte kinetickú energiu, ktorá sa následne v elektrickom generátori zmení na elektrickú. Vytvorenú elektrickú energiu dokážeme použiť na výrobu tepla napríklad pri elektrických radiátoroch, rýchlovarných kanviciach alebo bojleroch.

Tento zdroj tepla podporuje zdravý životný štýl a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, pretože neprodukuje odpad.

Výroba tepla v roku 2050

STODOLA 9.B

Automobily a stroje obsahujú hnacie ústrojenstvo, ktoré pri svojej činnosti produkujú odpadové teplo. Každý automobil a stroj by mal špeciálny konektor do ktorého by sa pripojila špeciálna kapsula vybavená elektrickým zariadením na kumulovanie tepla.

Nulové zaťaženie životného prostredia. Všetko vyzbierané teplo by sa nanovo použilo. Takto by spoločnosť iba získala a bol by kladný dopad na životné prostredie.

Výroba tepla v roku 2050

PARŤÁCI

Materiál pre Biopeletky sa získava z domácností, škôl a drevospracujúcich podnikov. Je to bioodpad, piliny a papier (1:1:1).
Drvením, miešaním, sušením a prechodom cez peletovací lis získame Biopeletky ako palivo do teplární na výrobu tepla a do domácností do krbov.

Biopeletky sú ekologické: pri spaľovaní zostáva málo popola, dlho horia, majú vysokú výhrevnosť a minimum popolčeka.
Celá maketa je tiež vyrobená z odpadového materiálu.
Prírodu je potrebné šetriť a preto Biopeletky sú budúcnosť.

Výroba tepla v roku 2050

MERL

Tvorba elektrickej energie pomocou 600 km vrtu k jadru zeme pomocou Heat pipe. Heat pipe prenesie teplo cca 2000 stupňov C v nahriatej tekutine z blízkosti jadra zeme na povrch. Ohriata tekutina odovzdá teplo do neohriatej vody na povrchu, ktorú premení na paru. Para následne roztočí turbínu, ktorá vytvorí elektrickú energiu  pomocou generátora.

Žiadny negatívny dopad na životné prostredie, pretože nespaľujeme fosílne palivá, takto netvotíme žiadnu uhlíkovú stopu a nepoužívame atómové elektrárne, ktoré tvoria rádioaktívny odpad.

Súťažné projekty

CESTA TEPLA

CESTA TEPLA

ROCKY

Návrh riešenia:

mhthlogo
mhth logo

CESTA TEPLA

Stodoláci

Návrh riešenia:

mhthlogo
mhth logo

CESTA TEPLA

Oppenheimeri

Návrh riešenia:

mhthlogo
mhth logo

CESTA TEPLA

Snehulienky

Návrh riešenia:

mhthlogo
mhth logo

CESTA TEPLA

PARŤÁCI s.r.o.

Návrh riešenia:

mhthlogo
mhth logo