Archív výziev – Základné školy

Základné školy

Súťaž pre žiakov

V MH Teplárenský holding veríme, že technické smery majú zmysel, môžu žiakom zabezpečiť stabilnú budúcnosť a ponúknuť im rôzne možnosti profesionálneho rozvoja. Zapojte svojich žiakov do vzdelávacej súťaže a predstavte si, že je rok 2050. Aký zdroj na výrobu tepla budeme využívať? Kreativite sa medze nekladú.
Venujú sa vaši žiaci prírodným vedám? Pomôžte rozvinúť ich záujem aj o technické odbory.
Vytvorte s nami lepšiu a úspornejšiu budúcnosť

Vďaka zapojeniu sa do súťaže rozviniete kreativitu vašich žiakov, vzbudíte v nich tímového ducha a pomôžete im zamerať sa na nájdenie spoločného riešenia.

01. 03. - 30. 04. 2023

Súťažné projekty

Výroba tepla v roku 2050

WIB

ZDROJ - NÁZOV: WARM IS BIO

Ako sa teplo vyrába:

Najprv získame látku Tylum pomocou prístroja, ktorý je ponorený k morskému dnu. Vedie do veľkej hĺbky až 50 km. Tam prieskumníci objavili novú latku Tylum, ktorú vypúšťa novoobjavený živočích pomenovaný Strongus tylumovitý. Prístroj dolným „vrtom“ (nie je to vrt, ale vyzerá tak) prijíma vodu s obsahom Tylumu. Odfiltruje vodu a Tylum vedie späť na povrch pomocou čerpadiel.

Dopad na životné prostredie:

Odfiltrovanú vodu vypúšťame späť do mora. Tento prístroj je zdraviu a prírode nezávadný.

Výroba tepla v roku 2050

TARTALETKY

ZDROJ - NÁZOV: TEPELNÉ ŠĽAPADLO

Ako sa teplo vyrába:

Sadnete si na sedadlo ako pri obyčajnom bicykli a začnete sľapať. Tým vytvoríte kinetickú energiu, ktorá sa následne v elektrickom generátori zmení na elektrickú. Vytvorenú elektrickú energiu dokážeme použiť na výrobu tepla napríklad pri elektrických radiátoroch, rýchlovarných kanviciach alebo bojleroch.

Dopad na životné prostredie:

Tento zdroj tepla podporuje zdravý životný štýl a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, pretože neprodukuje odpad.

Výroba tepla v roku 2050

STODOLA 9.B

ZDROJ - NÁZOV: TEPELNÁ KAPSULA

Ako sa teplo vyrába:

Automobily a stroje obsahujú hnacie ústrojenstvo, ktoré pri svojej činnosti produkujú odpadové teplo. Každý automobil a stroj by mal špeciálny konektor do ktorého by sa pripojila špeciálna kapsula vybavená elektrickým zariadením na kumulovanie tepla.

Dopad na životné prostredie:

Nulové zaťaženie životného prostredia. Všetko vyzbierané teplo by sa nanovo použilo. Takto by spoločnosť iba získala a bol by kladný dopad na životné prostredie.

Výroba tepla v roku 2050

PARŤÁCI

ZDROJ - NÁZOV: BIOPELETKÁREŃ

Ako sa teplo vyrába:

Materiál pre Biopeletky sa získava z domácností, škôl a drevospracujúcich podnikov. Je to bioodpad, piliny a papier (1:1:1).
Drvením, miešaním, sušením a prechodom cez peletovací lis získame Biopeletky ako palivo do teplární na výrobu tepla a do domácností do krbov.

Dopad na životné prostredie:

Biopeletky sú ekologické: pri spaľovaní zostáva málo popola, dlho horia, majú vysokú výhrevnosť a minimum popolčeka.
Celá maketa je tiež vyrobená z odpadového materiálu.
Prírodu je potrebné šetriť a preto Biopeletky sú budúcnosť.

Výroba tepla v roku 2050

MERL

ZDROJ - NÁZOV: ZEMNÁ ELEKTRÁREŇ

Ako sa teplo vyrába:

Tvorba elektrickej energie pomocou 600 km vrtu k jadru zeme pomocou Heat pipe. Heat pipe prenesie teplo cca 2000 stupňov C v nahriatej tekutine z blízkosti jadra zeme na povrch. Ohriata tekutina odovzdá teplo do neohriatej vody na povrchu, ktorú premení na paru. Para následne roztočí turbínu, ktorá vytvorí elektrickú energiu  pomocou generátora.

Dopad na životné prostredie:

Žiadny negatívny dopad na životné prostredie, pretože nespaľujeme fosílne palivá, takto netvotíme žiadnu uhlíkovú stopu a nepoužívame atómové elektrárne, ktoré tvoria rádioaktívny odpad.