Stredné školy

TEPLO A ODPAD

Dve zdanlivo nesúvisiace veci, a predsa ich spája veľa. My, teplári, sa snažíme nachádzať nové možnosti výroby tepla, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a našim peňaženkám. Jednou z nich je využívanie odpadového tepla. Pozývame do toho aj vás! Zamyslite sa spoločne, ako môže Slovensko vyzerať v roku 2050 vďaka zmene využívania zvyškového (odpadového) tepla. Niekedy stačí malá zmena, ktorá má veľký dopad.

Vedeli ste, že v najoptimistickejšom scenári využitia odpadového tepla má Slovensko k dispozícii až 30 miliónov GJ tepelnej energie? To je viac ako polovica súčasnej energetickej spotreby slovenských obchodov a služieb. Zvyškovým teplom by sme mohli nahradiť významný podiel spotrebovaného uhlia, či zemného plynu. Preskúmajte možnosti využitia zvyškového tepla, pozrite sa na svetové trendy a možnosti pre budúcnosť.

ZADANIE SÚŤAŽE

Navrhnite podľa vás to najlepšie riešenie pre Slovensko, kraj alebo mesto s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.

 • Čo to odpadové teplo je a aké sú prínosy jeho využitia s ohľadom na ekológiu a znižovanie dopadov na životné prostredie?
 • Ako by sme to vedeli využiť? Predstavte nám vami navrhované riešenie názorne, vyčíslite náklady, resp. odhadnite ich.
 • Ako však o tom presvedčiť ostatných? Navrhnite kampaň na spropagovanie odpadového tepla.
 • Povedzte nám krátko o svojej kampani a následne urobte spot, ktorý navnadí ostatných na zelenšiu budúcnosť.

PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

Termín súťaže → 15. 12. 2023 – 15. 4. 2024

Prihlásenie sa do súťaže: do 11. 2. 2024

Počas práce na projekte máte možnosť využiť 2 konzultácie v rozsahu max. 1 hodiny.

Účastníci:

 • študenti 2. – 3. ročníkov stredných odborných a priemyselných škôl, stredných odborných učilíšť, gymnázií
 • 3 – 5-členné tímy študentov

Na základe prezentácie bude vybraných sedem najlepších tímov, ktoré budú pozvané na online prezentáciu pred odbornú komisiu.

VÝSTUP Z PROJEKTU

 1. Krátke video (max. 5 minút)
 • predstav tím a povedzte, ako ste si rozdelili úlohy.
 • zosumarizujte svoje zistenia – čo to odpadové teplo je, informácie o svetových trendoch jeho využití, ktoré vás zaujali a návrh riešenia spolu s modelom (forma je na vás), ktoré popíšete aj slovne. Prečo je vaše riešenie najlepšie, koľko bude stáť a čo prinesie?
 • Presvedčte nás, že je najlepšie a spropagujte ho.

 1. Spot (max. 3 minúty)
 • Urobte spot a inšpirujte svoje okolie, vedenie mesta alebo našu krajinu k využitiu odpadového tepla (cieľová skupina je na Vás). Cieľom kampane je informovať o dôležitosti využívania zvyškového tepla, poukázanie na možnosti jeho využitia a motivovať k jeho využívaniu.

ČO BUDEME HODNOTIŤ?

25 %kreativitu pri tvorbe – originálnosť, nápaditosť
25 %pochopenie a zrozumiteľnosť naštudovania problematiky
20 %tímovosť a spoluprácu
20 %prezentačné zručnosti
10 %nápaditosť prevedenia kampane

ČO MOŽETE ZÍSKAŤ?

 1. miesto – dron pre každého člena
 2. miesto – instaxový fotoaparát pre každého člena
 3. miesto – bluetooth reproduktor pre každého člena

Cena verejnosti: lístky do Cinemax pre celý tím
Cena zamestnancov: lístky do Cinemax pre celý tím
Cena pre najlepšieho učiteľa: poukážka na nákup v DATART-e v hodnote 200 €
Cena pre strednú školu: poukážka na nákup v DATART-e v hodnote 500 €

Formulár na zaslanie projektov:

Organizátor
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínova 3
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika
IČO: 36211541