Stredné školy

Súťaž pre študentov stredných škôl

Majú vaši študenti záujem učiť sa nové veci, naberať dôležité skúsenosti a chcú mať prehľad o svetových trendoch a technológiách? Predstavte im svet energetiky. Cieľom našich vzdelávacích súťaží pre študentov stredných škôl je vzbudiť záujem o technické odbory a ukázať, že energetika je dynamické odvetvie plné možností rozvoja a kariérneho rastu. Zapojte svojich študentov do vzdelávacej súťaže a preskúmajte možnosti využitia odpadového tepla. Navrhnite, podľa vás, to najlepšie riešenie pre Slovensko, kraj alebo mesto v roku 2050 s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.
Máte v škole budúcich expertov na energetiku? Prebuďte v nich záujem o pokračovanie štúdia na technických univerzitách a ukážte im perspektívu zamestnania vo výrobnej spoločnosti.
Zapojte sa do súťaže a ukážte, že aj Slovensko môžete byť svetové

Vďaka zapojeniu sa do súťaže podporíte zvedavosť a kreativitu vašich študentov, povzbudíte ich k spolupráci a pomôžete im hľadať spoločné riešenie.

15. 12. 2023 - 15. 4. 2024