Základné školy

Súťaž pre žiakov základných škôl

Cieľom vzdelávacích súťaží pre žiakov základných škôl je budovať a podporiť pozitívny vzťah žiakov k technických predmetom a do budúcna rozvíjať záujem o štúdium na školách s technickým zameraním. V MH Teplárenský holding veríme, že technické smery majú zmysel, môžu žiakom zabezpečiť stabilnú budúcnosť a ponúknuť im rôzne možnosti profesionálneho rozvoja. Zapojte svojich žiakov do vzdelávacej súťaže, aby sa zamysleli nad tým ako a kde sa teplo vyrába a akým spôsobom sa dostáva do domácností. A teraz si predstavte, že je rok 2050. Ako by mohla vyzerať cesta tepla? Kreativite sa medze nekladú.
Venujú vaši žiaci pozornosť prírodným vedám, obzvlášť fyzike? Pomôžte rozvinúť ich záujem aj o technické odbory.
Zapojte sa do súťaže a vytvorte s nami zelenšiu a úspornejšiu budúcnosť

Vďaka zapojeniu sa do súťaže podporíte zvedavosť a kreativitu vašich študentov, povzbudíte ich k spolupráci a pomôžete im hľadať spoločné riešenie.

15. 12. 2023 - 30. 4. 2024