Druhý ročník súťaže bol vyhajpovaný!

Kým vyhlásime nový ročník s cool témami, príď s kamošmi na exkurziu. Napíš nám na studenti@mhth.sk

Tešíme sa na vás!

Základné školy

Súťaž pre žiakov základných škôl

V MH Teplárenský holding veríme, že technické smery majú zmysel, môžu žiakom zabezpečiť stabilnú budúcnosť a ponúknuť im rôzne možnosti profesionálneho rozvoja. Zapojte aj vy svojich žiakov do vzdelávacej súťaže, podporíte tak ich zvedavosť a kreativitu, povzbudíte ich k spolupráci a pomôžete im hľadať spoločné riešenie.
Venujú vaši žiaci pozornosť prírodným vedám, obzvlášť fyzike? Pomôžte rozvinúť ich záujem aj o technické odbory.
Vytvorte s nami zelenšiu a úspornejšiu budúcnosť

Najúspešnejšie tímy môžu získať kredity na prijímacie pohovory na stredné školy.