Archív výziev – Stredné školy

Stredné školy

Súťaž pre študentov

Majú vaši študenti záujem učiť sa nové veci, naberať dôležité skúsenosti a pracovať s novými technológiami? Predstavte im svet energetiky. Naším cieľom je vzbudiť záujem o technické odbory a ukázať, že energetika je dynamické odvetvie plné možností rozvoja a kariérneho rastu. Zapojte svojich študentov do vzdelávacej súťaže a navrhnite budovu strednej školy v roku 2050. Energeticky nenáročná, šetrná k životnému prostrediu s kvalitným vnútorným prostredím. Bude taká aj vaša ŠKOLA BUDÚCNOSTI?
Prebuďme záujem o štúdium na technických univerzitách a ukážme perspektívu zamestnania vo výrobnej firme.
Zapojte sa do súťaže

Vďaka tomu možno spoločne nájdeme budúcich expertov na energetiku. A zároveň podporíte kreativitu a tímového ducha vašich študentov.

01. 03. - 31. 05. 2023

Súťažné projekty

Škola budúcnosti

Green PEAS

Návrhy riešení:

Fotovoltaika
Senzory na svetlá a elektrospotrebiče
Zelená strecha
Nádrž na zber dažďovej vody na zavlažovanie
Koše na recykláciu

Prínosy projektu:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Zníženie záťaže životného prostredia
Žníženie nákladov na prevádzku školy
Zvýšenie tepelného komfortu v budove
Skrášlenie prostredia školy

Škola budúcnosti

Tím tímov a.k.a. tím tímov

Návrhy riešení:

Solárne panely
Výmena svietidiel za LED osvetlenie
Časomerač na zásuvky
Merač CO2 a centrálne jednotky pre efektívne vetranie miestností
Mach na stenách budovy
Zber dažďovej vody
Využitie Japonského slizovca pri stavbe potrubia v budove
Výber ekologického kúrenia školy

Prínosy projektu:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Krajšie prostredie
Zníženie záťaže životného prostredia
Výrazné zníženie nákladov na prevádzku školu
ZVýšenie tepelného komfortu v budove
Zníženie nákladov na prevádzku školy
Skvalitnenie prostredia školy

Škola budúcnosti

HDM

Návrhy riešení:

Výmena okien
Zateplenie budovy
Zelená strecha
Zachytávanie dažďovej vody

Prínosy projektu:

Zníženie záťaže životného prostredia
Pokles nákladov na prevádzku školu
Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti budovy
Chladenie budovy a aktívne znižovanie uhlíkovej stopy
Skrášlenie prostredia zeleňou

Škola budúcnosti

Ostrovčanky

Návrhy riešení:

Solárne panely
Zelená strecha
Školská studňa
Elektro bicykle pre žiakov a zamestnancov školy
Vzdelávací altánok pre študentov ako učebňa

Prínosy projektu:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Ekologickejšia doprava do školy (elektrobicykle)
Zníženie záťaže životného prostredia
Výrazné zníženie nákladov na prevádzku školu
Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti budovy
Chladenie budovy a aktívne znižovanie CO vďaka zelenej streche
Vyšší comfort učenia vďaka triede v altánku
Skrášlenie prostredia zeleňou