Základné školy

Výroba tepla v roku 2050

S istotou sa dá povedať, že svet za posledné roky napreduje míľovými krokmi. Hlavne svet technológii. Pred 30 rokmi skoro nikto nevlastnil mobilný telefón, ľudia komunikovali prostredníctvom pevných liniek či dokonca si písali listy. To si žiaci základných škôl nevedia ani predstaviť. Ale vedia si predstaviť ako bude vyzerať spoločnosť v roku 2050?

ZADANIE VZDELÁVACEJ SÚŤAŽE

Povoľte uzdu svojej fantázii a predstavte si, že je rok 2050. Aké zdroje budeme môcť využívať na výrobu tepla? Budeme stále pracovať hlavne so zemným plynom? Alebo sa nám podarí nájsť náhradný zdroj? A čo ak to budú cukríky marshmallows?

 • Navrhnite zdroj – palivo, z ktorého sa bude v teplárňach vyrábať teplo v roku 2050
 • Vytvorte model zariadenia na výrobu tepla na rok 2050

PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

Termín súťaže: 1. 3. 2023 – 30. 4. 2023

Prihlásenie sa do súťaže: do 28. 2. 2023

Účastníci:

 • žiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl
 • 4 – 6-členné tímy žiakov

VÝSTUP Z PROJEKTU

 1. Fotodokumentácia z práce na projekte (max 10. fotografií)
 2. Krátke video (max. 5 minút) – predstavenie členov tímu, odprezentovanie paliva budúcnosti, prečo sa preň rozhodli, ako sa z neho bude vyrábať teplo, aký dopad to bude mať na životné prostredie, odkaz do budúcnosti

ČO BUDEME HODNOTIŤ?

 • Kreativitu, originalitu a nápaditosť riešenia
 • Vzťah k životnému prostrediu – výber paliva a popis fungovania s ohľadom na životné prostredie
 • Spoluprácu a tímového ducha žiakov
 • Prezentáciu projektu

ČO MÔŽETE AKO TÍM ZÍSKAŤ?

 1. miesto – tablet pre každého člena
 2. miesto – smarthodinky pre každého člena
 3. miesto – bezdrôtové slúchadlá pre každého člena

Cena verejnosti: lístky do Cinemax pre celý tím
Cena zamestnancov: lístky do Cinemax pre celý tím
Cena pre najlepšieho učiteľa: poukážka na nákup v DATART-e v hodnote 200 €
Cena pre základnú školu: poukážka na nákup v DATART-e v hodnote 500 €

Bližšie podmienky zapojenia sa do súťaže a všetky dôležité informácie nájdete v štatúte.

S istotou sa dá povedať, že svet za posledné roky napreduje míľovými krokmi. Hlavne svet technológii. Pred 30 rokmi skoro nikto nevlastnil mobilný telefón, ľudia komunikovali prostredníctvom pevných liniek či dokonca si písali listy. To si žiaci základných škôl nevedia ani predstaviť. Ale vedia si predstaviť ako bude vyzerať spoločnosť v roku 2050?

Výroba tepla v roku 2050

WIB

Najprv získame látku Tylum pomocou prístroja, ktorý je ponorený k morskému dnu. Vedie do veľkej hĺbky až 50 km. Tam prieskumníci objavili novú latku Tylum, ktorú vypúšťa novoobjavený živočích pomenovaný Strongus tylumovitý. Prístroj dolným „vrtom“ (nie je to vrt, ale vyzerá tak) prijíma vodu s obsahom Tylumu. Odfiltruje vodu a Tylum vedie späť na povrch pomocou čerpadiel.

Odfiltrovanú vodu vypúšťame späť do mora. Tento prístroj je zdraviu a prírode nezávadný.

Výroba tepla v roku 2050

TARTALETKY

Sadnete si na sedadlo ako pri obyčajnom bicykli a začnete sľapať. Tým vytvoríte kinetickú energiu, ktorá sa následne v elektrickom generátori zmení na elektrickú. Vytvorenú elektrickú energiu dokážeme použiť na výrobu tepla napríklad pri elektrických radiátoroch, rýchlovarných kanviciach alebo bojleroch.

Tento zdroj tepla podporuje zdravý životný štýl a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, pretože neprodukuje odpad.

Výroba tepla v roku 2050

STODOLA 9.B

Automobily a stroje obsahujú hnacie ústrojenstvo, ktoré pri svojej činnosti produkujú odpadové teplo. Každý automobil a stroj by mal špeciálny konektor do ktorého by sa pripojila špeciálna kapsula vybavená elektrickým zariadením na kumulovanie tepla.

Nulové zaťaženie životného prostredia. Všetko vyzbierané teplo by sa nanovo použilo. Takto by spoločnosť iba získala a bol by kladný dopad na životné prostredie.

Výroba tepla v roku 2050

PARŤÁCI

Materiál pre Biopeletky sa získava z domácností, škôl a drevospracujúcich podnikov. Je to bioodpad, piliny a papier (1:1:1).
Drvením, miešaním, sušením a prechodom cez peletovací lis získame Biopeletky ako palivo do teplární na výrobu tepla a do domácností do krbov.

Biopeletky sú ekologické: pri spaľovaní zostáva málo popola, dlho horia, majú vysokú výhrevnosť a minimum popolčeka.
Celá maketa je tiež vyrobená z odpadového materiálu.
Prírodu je potrebné šetriť a preto Biopeletky sú budúcnosť.

Výroba tepla v roku 2050

MERL

Tvorba elektrickej energie pomocou 600 km vrtu k jadru zeme pomocou Heat pipe. Heat pipe prenesie teplo cca 2000 stupňov C v nahriatej tekutine z blízkosti jadra zeme na povrch. Ohriata tekutina odovzdá teplo do neohriatej vody na povrchu, ktorú premení na paru. Para následne roztočí turbínu, ktorá vytvorí elektrickú energiu  pomocou generátora.

Žiadny negatívny dopad na životné prostredie, pretože nespaľujeme fosílne palivá, takto netvotíme žiadnu uhlíkovú stopu a nepoužívame atómové elektrárne, ktoré tvoria rádioaktívny odpad.