Stredné školy

Škola budúcnosti

Predstavte si budovu, v ktorej sídli vaša škola a teraz sa zamyslite, ako by mohla vyzerať v roku 2050. Slovensko bude iné ako dnes. Podnebie sa oteplí a extrémne prejavy počasia budú častejšie. O to viac budeme chrániť životné prostredie a využívať zelené energie. Máte nápad ako môžeme z budov vytvoriť našu prednosť a základ zdravia a prosperity spoločnosti? Plány na obnovu a výstavbu energeticky hospodárnych budov s kvalitným vnútorným prostredím, šetrných k životnému prostrediu môžeme uskutočniť už dnes. Viete ako bude vyzerať vaša stredná škola?

ZADANIE SÚŤAŽE

 • Ak by mala byť vaša stredná škola budúcnosti šetrná k životnému prostrediu, čo by mala mať?
 • Ako bude hospodáriť s odpadmi?
 • Ako bude v zime zabezpečené kúrenie a ako v lete chladenie?


Navrhnite budovu vašej strednej školy budúcnosti energeticky nenáročnú, aby ste znížili spotrebu energií a využili v čo najväčšej miere zelené energie.

 • Čo ak by mohla byť vaša budova školy v roku 2050 označená za cirkulárnu stavbu?


Zapojte svoje znalosti, predstavivosť a vytvorte z vašej strednej školy priestor, v ktorom sa vám bude dobre učiť a budete hrdí na to, že je ohľaduplná k životnému prostrediu, šetrí energie aj rozpočet.

 • Ako teda bude vyzerať budova vašej školy budúcnosti s ohľadom na jej efektivitu z energetického, ekologického a ekonomického pohľadu?

PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

Termín súťaže: 1. 3. 2023 – 31. 5. 2023

Prihlásenie sa do súťaže: do 28. 2. 2023

Účastníci:

 • študenti 2. – 3. ročníka strednej odbornej školy, strednej priemyselnej školy, stredného odborného učilišťa
 • kolektív 3 – 5-členného tímu študentov


*Na základe prezentácie bude vybraných päť najlepších tímov, ktoré budú pozvané na osobnú
prezentáciu pred odbornú komisiu.

VÝSTUP Z PROJEKTU

 1. Popis súčasného stavu budovy školy, forma je ľubovoľná (text, model, nákresy…)
 2. Fotodokumentácia z práce na projekte (max. 10 fotografií)
 3. Popis projektu ŠKOLA BUDÚCNOSTI (text, nákresy, model, PPT, atď.)
 4. Krátke video (max. 5 minút):
  • Predstavenie tímu – kto ste a ako sa jednotliví členovia tímu zapojili
  • Opis súčasného stavu
  • Vízia školy budúcnosti. Predstavte nám jednotlivé riešenia, ktoré vo vašej škole budúcnosti nemôžu chýbať.

Popíšte jednotlivé riešenia s ohľadom na:

 1. Životné prostredie
 2. Cirkulárnu ekonomiku (pri prestavbe budovy berieme do úvahy vplyv na životné prostredie s cieľom nižšej spotreby primárnych zdrojov, energií a využitia
  trvalo-udržateľných a obnoviteľných zdrojov a materiálov)
 3. Energetickú náročnosť
 4. Využitie zelených energií
 5. Zníženie nákladov na prevádzku budovy


Vo videu uveďte, ktoré riešenie by ste vedeli v blízkej budúcnosti, t. j. max. do 3 rokov uskutočniť.

ČO BUDEME HODNOTIŤ?

 1. Celkový dojem, t. j. kvalita a originálnosť riešenia projektu.
 2. Predstavenie súčasného stavu – fotky, opis, model, pôdorys, atď.
 3. Predstavenie budovy ŠKOLY BUDÚCNOSTI – kresby, PPT prezentácia, model, detailný opis, atď.
 4. Popis jednotlivých riešení, ktoré by budova školy mala mať, s ohľadom na:
  • životné prostredie
  • cirkulárnu ekonomiku (pri prestavbe budovy berieme do úvahy vplyv na životné prostredie, s cieľom nižšej spotreby primárnych zdrojov, energií a využitia trvalo-udržateľných a obnoviteľných zdrojov a materiálov)
  • energetickú náročnosť
  • využitie zelených energií
  • zníženie nákladov na prevádzku budovy
  • zníženie spotreby vody
 5. Maximálny počet navrhovaných riešení nie je limitovaný, min. sú 3 riešenia. Svoje návrhy podporte
  argumentami, ktoré dokážu, že vaše riešenie bude naozaj prínosom. Ktoré z nápadov viete v krátkom čase (1 – 3 roky) pretaviť do reality? Stačí, ak identifikujete min. 1 riešenie, ktoré by ste vedeli uskutočniť a popíšete nám ako.
 6. Spoluprácu a tímovosť študentov.
 7. Prezentáciu návrhu a kvalitu jeho spracovania (zdôvodnenie, rozpracovanosť témy, originálnosť riešenia).

ČO MÔŽETE AKO TÍM ZÍSKAŤ?

 1. miesto – tablet pre každého člena
 2. miesto – smarthodinky pre každého člena
 3. miesto – bezdrôtové slúchadlá pre každého člena


Cena verejnosti: lístky do Cinemax pre celý tím
Cena zamestnancov: lístky do Cinemax pre celý tím
Cena pre najlepšieho učiteľa: poukážka na nákup v DATART-e v hodnote 200 €
Cena pre strednú školu: poukážka na nákup v DATART-e v hodnote 500 €

Bližšie podmienky zapojenia sa do súťaže a všetky dôležité informácie nájdete v štatúte.

Formulár na zaslanie projektov:

Organizátor
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínova 3
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika
IČO: 36211541