Aktuality

Do nášho programu sa zapojilo 22 škôl

Z toho 14 základných a 8 stredných, z niektorých škôl sa však o účasť uchádza viacero tímov, takže je ich spolu 24. Koncom februára sme tak uzatvorili možnosť prihlasovania sa, teraz majú školy dostatok času na vypracovanie projektov. Základné školy ich môžu posielať do 30. 4., stredné majú čas na predkladanie projektov do 31. 5. 2023.

Ešte predtým sme však stihli predstaviť náš program „Skúsenosť vs Mladosť“ na ďalšom zo série podujatí „Skills of the Future“ organizácie Aliancia pre mladých.

Kolegyne Vierka a Pavla sa zhodujú na tom, že žiakov zaujali súťaže, v prípade ZŠ, najmä vďaka svojej hravosti a kreativite. „Súťaž je v prípade stredných škôl založená skôr na praktickosti, možnosti skutočného prínosu pre školu a tom, že to na čom pracujú, môže mať reálny dopad a uskutočniteľnosť do budúcnosti,“ vysvetľujú.

Prihlasovanie do súťaží je pre tento školský rok uzavreté!
Prihlasovanie do súťaží je pre tento školský rok uzavreté!

Účastníkov zároveň zaujala aj kontinuita našich aktivít – to, že sú zamerané prierezovo na všetky školy, počnúc základnými, cez stredné, až po vysoké. A tiež fakt, že tento projekt rozbiehame komplexne od začiatku až do konca.

A prečo to robíme?

Pozrite si priloženú prezentáciu a nájdete v nej odpoveď aj na túto otázku.

Link na PPT