Aktuality

Workshopy pre Pontis

MH Teplárenský holding nadviazal nedávno spoluprácu s nadáciou Pontis na projekte s názvom Budúcnosť inak. V rámci neho vedú deti zo základných škôl k tomu, aby si uvedomili zodpovednosť za našu planétu, že zdroje nie sú nevyčerpateľné a aby sa zamýšľali nad tým, kde a ako sa téma udržateľnosti prelína s problémami mesta či komunity.

Prvý z workshopov sa konal v Trnave. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníkov zo ZŠ na Gorkého ulici, ktorým sme predstavili našu spoločnosť, odvetvie našej činnosti – energetiku, hovoril sme o tom čo u nás môžu zažiť, na akých projektoch pracujeme a čomu sa venujeme. Veríme, že sme im ukázali nové možnosti a rozšírili obzory aj v oblasti rozličných smerov ich ďalšieho štúdia. Druhý workshop sa uskutočnil vo Zvolene. Kolegyne s deťmi hovorili napríklad o tom, že zatiaľ čo v chladných mesiacoch vyrábame teplo, počas letných mesiacov vyrábame naopak chlad, ktorý sa využíva v klimatizáciách. Tiež nie je jedno z akého paliva vyrábame teplo, je dôležité, aby bolo čo najekologickejšie. Preto deti dostali za úlohu zamyslieť sa nad spôsobom ohrevu vody, ktorý by bol využiteľný v budúcnosti. Zhostili sa jej nadmieru úspešne.