Aktuality

Stredoškoláci si prax u nás pochvaľujú

V našich závodoch máme dvere otvorené. V minulom školskom roku sme mali na praxi stredoškolákov v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine aj v Košiciach.

A podľa všetkého sa im u nás páčilo. Ladislav zo SOŠ chemickej v Bratislave si myslí, že to bol dobre investovaný čas: „Mali sme najlepšiu prax zo všetkých. Bola nad naše očakávania. Kolegovia nám venovali svoj čas, podelili sa o skúsenosti, vedomosti. Bola aj sranda, boli aj zaujímavé veci. Najviac ma bavilo odoberanie vzoriek a ich následná analýza.“ Jeho spolužiak Matej tvrdí, že sa k nám znova vráti. Richard zo SPŠ elektrotechnickej mal zo seba dobrý pocit, keďže na praxi u nás aj reálne nainštaloval pár počítačov. Csaba zo SOŠ elektrotechnickej v Bratislave zasa vďaka praxi zistil, že ho „elektrina“ baví a vie si predstaviť sa touto prácou živiť.

Na pracovisku RIS v závode Žilina praxovali aj dvaja študenti SOŠ technickej v Čadci, Tomáš zo Skalitého a Andrej z Čadce: „Náš študijný odbor je mechanik – elektrotechnik, zameraný na elektroinštalácie, v rámci technológií zameraných na vykurovanie. Najviac nás zaujala technológia odsírenia a rôzne opatrenia v rámci ekologizácie výrobných procesov – zníženie vypúšťania oxidov síry do ovzdušia a zníženie vypúšťaného množstva tuhých znečisťujúcich látok. Keďže štúdium je zamerané hlavne na technológie vykurovania, zaujala nás aj technológia kotolne.“

V Košiciach sa na praxi zúčastnili študenti 2. a 3. ročníka študijného odboru elektrotechnika a informačné a sieťové technológie zo SPŠ elektrotechnickej na Komenského ulici. Ako sa vyjadrili, v porovnaní s ostatnými spolužiakmi sa skutočne dostali k práci v odbore, inde sa k nej buď nedostali, alebo ich nebavila. „Očakával som, že kotly budú väčšie, ale aj tak sú obrovské. Videli sme aj Rolls Royce motory, ktoré vyrábajú elektrinu z plynu,“ pochválil sa Patrik. Marko tvrdí: „Prostredie je modernejšie, ako som si predstavoval, všetko bliká, všetko hučí.“ Kiko zasa očakával, že sa u nás bude veľa dymiť a bude tu zápach, „ale je tu čisto“.

Dominik a Ondrej zo Spojenej školy Martin sa dozvedeli, ako funguje tepláreň. Ako sa kúri a že to nie je hádzanie uhlia do pece, ale naozaj zaujímavá práca s technológiami. Majstri im dali vyskúšať si prácu, nie iba sa pozerať. V Trnave praxovali Jakub a Martin zo SPŠ elektrotechnickej, ktorí študovali v odbore technik informačných a telekomunikačných technológií. A či sa dozvedeli niečo nové? „Jasné… Nikdy som nevidel fungovanie výmenníkovej stanice v praxi, ako fungujú prenosy na dispečing, ako je to celé prepojené. Bolo zaujímavé sa s tým zoznámiť a vyskúšať si to v praxi. Alebo taký rozvádzač…“

Svojim rovesníkom odkazujú, že je vždy dobré vyskúšať si veci, o ktorých sa učia v praxi. „Ono niekedy je tá teória úplne o niečom inom ako prax. Pri práci musíme hneď reagovať, riešiť problémy, nejako to spraviť a to sú veci, ktoré ti škola nedá, aj keď, samozrejme, vzdelanie je dôležité,“ zhodujú sa chlapci.