Aktuality

Otvárame dvere mladým talentom

Fanfáry, znejú z našich závodov! MH Teplárenský holding sa stal partnerom Nexteria Leadership Academy. A môžeme hovoriť rovno o dvoch prvenstvách, ktoré toto partnerstvo prinieslo: sme prvá štátna a prvá energetická firma, ktorá vstúpila do takejto spolupráce.

A prečo sme sa vlastne zapojili do tejto spolupráce?

Pretože chceme mladým ľuďom, rovnako ako aj vám, hovoriť o našej stratégii, vízii a poslaní. Hovoriť o tom, že technické odbory sú budúcnosť. Že ich potrebujeme. Chceme spolupracovať, počúvať, nechať si poradiť, inšpirovať sa. Od mladých, ktorí chcú a robia niečo navyše. Ktorí prichádzajú s inovatívnymi, a často až prekvapivými, nápadmi.

Chceme ukázať, že technické odbory majú zmysel, že mladí ľudia môžu nájsť uplatnenie aj vo výrobnom odvetví, že aj výroba môže byť zaujímavá, inovatívna, skrátka awesome.

Chceme počúvať, nechať si poradiť, inšpirovať sa.
Chceme počúvať, nechať si poradiť, inšpirovať sa.

Nexteria, je synonymom pre miesto, ktoré spája proaktívnych mladých ľudí, ktorí majú chuť na sebe makať s cieľom zlepšovať Slovensko.

Našou spoločnou víziou je prispieť k tomu, aby mladí dostali adekvátne vzdelanie aj na Slovensku a neodchádzali preč. Aj my v MHTH chceme k tomu prispieť, pretože robiť niečo navyše, nám stále dáva zmysel.