Aktuality

Na káve s našou budúcnosťou

Veľa chodíme medzi mladých ľudí, stretávame sa a diskutujeme so študentami. Zhruba s päťdesiatkou študentov z FEI STU diskutovali nedávno naši riaditelia - generálny a pre IT - v rámci zavedeného formátu "Biznis raňajky".

Predstavili sme sa im, priblížili sme im našu prácu. Zaujímalo ich však všeličo. Situácia na energetických trhoch, sofistikovaný systém , ktorý prevádzkujeme, IT systémy a smart riešenia… Jednoznačne najviac však kybernetická bezpečnosť. Akým útokom a s akým výsledkom sme čelili. Je pravda, že sme obliehaní z rôznych miest a vďaka konfliktu na Ukrajine útoky zosilneli, avšak sme na ne dobre pripravení a všetky pokusy úspešne odrážame.

Hovorili sme však aj o samotnej podstate teplárenstva, o tom akým smerom sa toto odvetvie uberá aj o tom, kde sa v našich závodoch ako dekarbonizuje a aká je budúcnosť solárnej energetiky.

Veríme, že budúcnosť energetiky bude nielen zelená, ale aj žiarivá, keď sa nám podarí zapáliť v mladých iskričky vášne pre to čo sami robíme srdcom.

Btw. ty, ktorý si vyhral účasť na odbornom podujatí podľa vlastného výberu, nezabudni sa nám ozvať!