Škola budúcnosti

Green PEAS

Návrhy riešení:

Fotovoltaika
Senzory na svetlá a elektrospotrebiče
Zelená strecha
Nádrž na zber dažďovej vody na zavlažovanie
Koše na recykláciu

Prínosy projektu:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Zníženie záťaže životného prostredia
Žníženie nákladov na prevádzku školy
Zvýšenie tepelného komfortu v budove
Skrášlenie prostredia školy

Škola budúcnosti

Tím tímov a.k.a. tím tímov

Návrhy riešení:

Solárne panely
Výmena svietidiel za LED osvetlenie
Časomerač na zásuvky
Merač CO2 a centrálne jednotky pre efektívne vetranie miestností
Mach na stenách budovy
Zber dažďovej vody
Využitie Japonského slizovca pri stavbe potrubia v budove
Výber ekologického kúrenia školy

Prínosy projektu:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Krajšie prostredie
Zníženie záťaže životného prostredia
Výrazné zníženie nákladov na prevádzku školu
ZVýšenie tepelného komfortu v budove
Zníženie nákladov na prevádzku školy
Skvalitnenie prostredia školy

Škola budúcnosti

HDM

Návrhy riešení:

Výmena okien
Zateplenie budovy
Zelená strecha
Zachytávanie dažďovej vody

Prínosy projektu:

Zníženie záťaže životného prostredia
Pokles nákladov na prevádzku školu
Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti budovy
Chladenie budovy a aktívne znižovanie uhlíkovej stopy
Skrášlenie prostredia zeleňou

Škola budúcnosti

Ostrovčanky

Návrhy riešení:

Solárne panely
Zelená strecha
Školská studňa
Elektro bicykle pre žiakov a zamestnancov školy
Vzdelávací altánok pre študentov ako učebňa

Prínosy projektu:

Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Ekologickejšia doprava do školy (elektrobicykle)
Zníženie záťaže životného prostredia
Výrazné zníženie nákladov na prevádzku školu
Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti budovy
Chladenie budovy a aktívne znižovanie CO vďaka zelenej streche
Vyšší comfort učenia vďaka triede v altánku
Skrášlenie prostredia zeleňou

Hlasovanie ukončené