Aktuality

Do 2. ročníka sa môžu školy prihlasovať do 11. februára 2024

MH Teplárenský holding (MHTH) spúšťa dnešným dňom už 2. ročník programu spolupráce so základnými, strednými aj vysokými školami „Skúsenosť vs. Mladosť“. Zámerom je poskytnúť mladým ľuďom možnosť pracovať na zaujímavých zadaniach a hravou formou im ukázať, čo vlastne znamená práca vo výrobnom odvetví. Základné a stredné školy sa môžu do programu prihlásiť do 11. februára 2024, a súťažiť tak o zaujímavé ceny.

Vlani sa do vzdelávacích súťaží, ktoré sú nosnou časťou programu, zapojilo 14 základných a 10 stredných škôl z celého Slovenska. To predstavuje asi 70 žiakov a 40 študentov. Za ich projekty, ktoré sa dostali do finále hlasovalo približne 8 800 ľudí vo verejnom hlasovaní, ako aj zamestnancov MHTH.

Program „Skúsenosť vs. Mladosť“ vznikol s cieľom prebudiť a prehĺbiť v mladých ľuďoch záujem o štúdium technických smerov, o energetiku a zároveň upriamiť pozornosť na to, aký dopad má konanie každého z nás na našu planétu. 

„Preto sme v tomto ročníku zvolili pre základné školy tému: „Ako sa teplo dostáva k nám domov a ako by to mohlo byť v roku 2050?“  a pre stredné školy:Teplo a odpad – neprepáľme si budúcnosť“. Chceme zapojených žiakov a študentov podporiť v ich štúdiu, zvedavosti, kreativite, ponúknuť im priestor prísť s vlastnými nápadmi a ukázať im, ako môžu získané vedomosti zúročiť v praxi,“ uviedla Dana Miňová, riaditeľka pre ľudské zdroje MHTH.

Novinkou je aj partner projektu Junior Achievement Slovensko.
Novinkou je aj partner projektu Junior Achievement Slovensko.

Ďalšími dôležitými dátumami sú 15. apríl, dokedy majú odovzdať svoje projekty študenti stredných škôl a 30. apríl kedy majú odovzdať svoje projekty žiaci základných škôl. Úspešné tímy budú prezentovať svoje projekty na online stretnutiach koncom apríla 2024. Víťazov, zapojené školy a učiteľov, ktorí sa do súťaží zapoja, budú aj tento rok čakať zaujímavé ceny.

Program „Skúsenosť vs. Mladosť“ tvoria nielen spomínané vzdelávacie súťaže, ale aj organizácia prednášok, exkurzii, ponuka praxí pre stredné a vysoké školy, spolupráca a pomoc pri diplomových prácach a mentoring. V školskom roku 2022/2023 sa týchto aktivít zúčastnilo celkovo 31 študentov (17 stredoškolákov a 14 vysokoškolákov). Novinkou tohto roka je aj ročný rotačný trainee program.